Závěrečné práce

KNIHOVNA JAROSLAVA KUBERY

Bartoňová Lucie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem nové budovy Parlamentní knihovny, jejíž současné prostory jsou nedostačující. Nová budova je navržena v západní části Letenských sadů v Praze, obklopena parkem. Budova má 4 nadzemní podlaží, podzemní garáže a podzemní uložení fondů. Největší část plochy zaujímá volný výběr, studovny a čítárny návštěvníků a knihovnické zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.