Závěrečné práce

BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ

Nikola Karabcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické struktury. Návrh je proto zpracován ve více navazujících měřítkách, na úrovni nastínění koncepce urbanistického doplnění městského bloku a v měřítku provozu samotného bydlení pro seniory doplněného o rodinné bydlení v rámci jednoho bloku. Cílem se stal návrh seniorského bydlení s širokým spektrem možností péče o seniory zaměřený na vytvoření důstojného prostředí pro plnohodnotné, klidné a spokojené stáří, které splní základní provozní požadavky, nabídne odpovídající služby, ale zároveň dá lidem pocit normality a domova. Návrh reaguje na kontext okolní zástavby a snaží se posílit celkový obraz města, tak aby svým uživatelům zároveň poskytl pocit sounáležitosti s místní komunitou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.