Diplomové práce

MUZEUM URBANISMU

Hlaváčková Aneta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá studií stavby Muzea urbanismu v Praze. Jedním z důvodů realizace této práce je chybějící muzeum tohoto tématu, které rozšiřuje informovanost veřejnosti o urbanismu a územním plánování. Budova stojí ve svahu na hřebenu Letenských sadů. Zachovává pěší cestu, vedoucí od Štefánikova mostu k Letenskému zámečku. Posiluje její energii pohybu chodců. Tato cesta, která muzeum křižuje, se do něj propisuje jako charakteristický znak.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.