Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha 2-Výtoň

Ondřej Šíma

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.