Diplomové práce

Diplomatická vila

Denisa Dolanská

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Hlavní funkcí diplomatické vily je poskytnout ubytování velvyslanci a jeho rodině. Vila zároveň obsahuje reprezentativní a obslužné prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.