Diplomové práce

Horská chata Maxhütte

Lucie Valčišová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt Horské chaty Maxhutte, která se nachází v I. zóně CHKO Krkonoše. Objekt spadá do katastrálního území Rýchory okresu Trutnov a plánovaná stavba zasáhne na parcely.č. 403 a 342 v kú Rýchory, a dále na p.č. 196/2 - kú Horní Maršov. Jedná se o třípodlažní objekt, jež slouží pro dva provozy- pro bydlení správce a pro veřejnost jako bistro s vyhlídkou. Právě svou nadmořskou 991 m n. m. BPV. nabízí široké panorama, které je cílem několika turistických tras.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.