Diplomové práce

Holešovický trojúhelník - bytový dům

Paula Ďurčová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaným objektom je polyfunkčný bytový dom, ktorý sa nachádza na predĺžení ulice Františka Křížka v mestskej časti Holešovice Praha 7. Bytový dom bol navrhnutý v rámci nového multifunkčného bloku v oblasti Holešovického trojuholníka. Bytový dom ma celkovo 6 nadzemných a 2 podzemné podlažia. Pričom rešpektuje okolitú zástavbu, výškovo a taktiež materialovo naväzuje na okolité objekty .Koncept architektonického riešenia vyplýva z danej urbanistickej štruktúry mesta. Navrhnutý multifunkčný blok zložený z jednotlivých objektov, ktorých funkcie sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak plnohodnotné a kvalitné prostredie pre život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.