Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Fólová Klára

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jedná se o budovu katolické teologické fakulty UK. Objekt se nachází v zahradách Emauzského kláštera v Praze na Novém Městě, kde doplňuje stávající blokovou zástavbu bytových domů v ulici Vyšehradská. Kromě nejrozsáhlejší části věnované učebnám a kabinetům, se v objektu nachází také velká knihovna s depozitářem a oddělená kaple.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.