Diplomové práce

Střední škola, Barrandov

Turková Ivana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt se nachází v nově navržené zástavbě na sídlišti Barrandov v Praze. Jedná se o střední školu, gymnázium, pro osm tříd. Objekt má obdélníkový půdorys a obstupuje vnitřní dvůr, který prosvětluje a vizuálně propojuje všechna podlaží. V přízemí jsou navrženy šatny, jídelna s výrobní kuchyní, kavárna a úsek tělesné výchovy. V prvním patře nalezneme standardní učebny, kabinety a knihovnu se studovnou. A ve druhém patře pak učebny odborné a vedení školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.