Diplomové práce

Klášter Stromovka

Žiško Tomáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaný objekt dominikánského kláštora sa nachádza v západnej časti mest-ského parku Královská obora Stromovka, pri vstupe z ulice Gotthardská, na dnešnom mieste budovy správy parku a skladu správy parku. Kláštor kombinuje dlhodobé bývanie mníchov a krátkodobé bývanie návštevníkov v druhom nadzemnom podlaží, a knižnicu, kaplnku a ďalšie zhromažďovacie priestory v prvom nadzemnom podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.