Diplomové práce

Základní umělecká škola, Kolín

Laura Molínová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Obsahem bakalářské práce je budova základní umělecké školy. Objekt je souborem sálů, doplňující stávající uměleckou školu v Kolíně. Nabízí tak prostory nejen žákům školy, ale i ostatním obyvatelům Kolína - sály jsou k dispozici pro rozmanité akce. Kulturně tak oživuje Jaselskou třídu, která má za cíl postupně přilnout k centru Kolína.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.