Výstava ateliérových prací

Železný Újezd - voda v krajině

Bc. Gabriela Šimůnková

Anotace

Projekt se zabývá řešením vodního systému v katastrálním území Železného Újezda. Předmětem řešení je jak management dešťové vody, tak revitalizace stávajících vodních toků. Hlavním cílem je zvýšit retenci vody v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.