Diplomové práce

Jezero Milada

Štěpánek Matěj

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Multifunkční galerie u jezera Milada, bývalého povrchového lomu hnědého uhlí Chabařovice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.