Diplomové práce

Hotel, Česká Kamenice

Paľuchová Katarína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je novostavba hotelu v České Kamenici. Řešený pozemek se nachází v blízkosti historického centra města, poblíž řeky Kamenice. Součástí navrhované budovy hotelu je restaurace, prostor pro komerční účely a hromadné garáže. Stavba má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.