Závěrečné práce

Bytový dům, Praha-Libuš

Poráčová Lea

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalárska práca obsahuje architektonický návrh bytovej stavby na ulici Čiklovej 13a, Praha 2, Nusle, na pozemku Umeleckej záhrady. Cieľ práce bolo vytvoriť objekt v súlade s urbanistickou štruktúrou okolia, ktorý by nadväzoval na okolité stavby. Návrh bytového domu reaguje na charakter pozemku, ktorý sa nachádza vo svahu. Objekt pozostáva z nadzemných a podzemných podlaží čiastočne zapustených do svahu. V nadzemných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky. V podzemných podlažiach sú umiestnené garáže a v časti vystupujúcej na úroveň okolitého terénu, nadväzujúc na pôvodné využitie pozemku, je vytvorený priestor pre umelecké ateliéry. Bytový dom, svahovitý pozemok, garáž, ateliér

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.