Závěrečné práce

Yacht klub, Podolí

Herzogová Adéla

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s přednáškovou místností. Navrhovaný objekt se nachází v Praze 4 - Podolí, v zálivu podolského přístavu naproti Podolské vodárně, s výhledem na Vyšehrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.