Diplomové práce

Bydlení pro VÚRV, Praha

Paulendová Zora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Pre Výskumný ústav rastlinnej výroby v Prahe sme mali za úlohu tento semester navrhnúť nové urbanistické riešenie celého areálu. Nedostatok obytných celkov, škôlka, nové zjednotené skleníky alebo multifunkčné centrum zahrňujúce vrátnicu, reprezentačnú a výstavnú miestnosť zapríčinil záujem Fakulty architektúry ČVUT v Prahe o tento celok. Mojou úlohou bolo navrhnúť bývanie pre trvalých alebo prichádzajúcich pracovníkov a ich príjemnejší začiatok na novom pracovnom mieste.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.