Diplomové práce

Administrativní budova v areálu letiště Václava Havla

Trnovská Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhnutým objektom je administratívna budova, ktorá je súčasťou súboru stavieb navrhnutých na letisku Václava Havla. Budova sa skladá z dvoch proti sebe postavených útvarov, ktoré sú od polovice vyzdvihnuté o jedno poschodie. Zámerom je evokovať vzlet lietadla. Útvary sú farebne odlíšené kontrastom čiernej a bielej. Budova má päť nadzemných poschodí a dva podzemné poschodia. Kancelárske priestory sú riešené ako open-space a samostatné miestnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.