Výstava ateliérových prací

Území dvorů plaského kláštera

Lenka Neumannová

Anotace

Tématem diplomního semináře je území dvorů plaského kláštera. Zvolené vrstvy analýz mají být základem pro budoucí koncept "revitalizace krajiny" tohoto panství. Ideou je oživení nejen krajiny poznamenané suchem, erozemi a neprostupností, ale vytvořit spolu s tím i novou náplň pro historické hospodářské dvory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.