Diplomové práce

Obytný soubor Klamovka

Pavlousek Lukáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Studie se zabývá souborem obytných domů v těsné blízkosti parku Klamovka. Tvoří jej tři vila-domy a obytný dům, částečně zasazený do svahu na severní straně pozemku. Dům je členěn na čtyři sekce, každá má vyšší šestipatrovou hmotu a nižší třípodlažní s pochozí střechou, která umožňuje přístup z ulice Podbělohorská na vrcholu severního svahu. Jedna sekce je řešena v rámci bakalářské práce. Celá budova stojí na podzemních garážích, které jsou přístupny skrz garáže občanských budov pod náměstím. V obytném souboru Klamovka dominuje rodinné bydlení s nejtypičtějším bytem dispozice 4 + kk. Všechny byty mají výhled do parku. Navrhuji vnější stínící systém, jenž tvoří perforované posuvné HPL panely pro francouzská okna a stahovací rolety pro lodžie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.