Diplomové práce

Bytový dům, Louny

Bozhena Homonay

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem bylo navrhnout bytový dům v Lounech a zlepšit kvalitu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.