Diplomové práce

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY V ÚZEMÍ JANKOVCOVA-VARHULÍKOVÉ, HOLEŠOVICE

Natália Javorská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.