Diplomové práce

OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA

Filip Galko

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť Flagship Store Showroom pre túto firmu. Objekt slúži predovšetkým na prezentáciu značky, prezentáciu sortimentu produktov, predaj produktov, prezentáciu kolekcií a prezentáciu inštalácií vyrábaných na zákazku. Táto primárna funkcia je doplnená o priestory café-baru, miestom na rozprávanie príbehu českého sklárstva, kanceláriami pre obsluhujúci personál. Celý objekt je koncipovaný tak, aby ponúkal možnosť konania rôznych eventov ako napríklad prednášky, prezentácie, módne a designové prehliadky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.