Diplomové práce

BRNO - MĚSTSKÝ BLOK

Jan Novotný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Těžištěm návrhu jsou městské nájemní domy, které navazují na stávající zástavbu a doplňují blok. Součástí řešení je návrh vnitrobloku a okolních veřejných prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.