Diplomové práce

Porodní dům Nové Strašnice

Bc. Martin Štrouf

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt zpracovává území bývalé Raabizační vsi Nové Strašnice v Praze. Navrhuje urbánní strukturu založenou na principech původního sídla. Do této struktury je vložen objekt porodního domu, který navazuje na urbánní principy a rozvíjí je.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.