Diplomové práce

PALMOVKA, U PLYNOJEMU - MOŽNOSTI ROZVOJE

Šimon Bierhanzl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Oblast Dolní Libně (Palmovky) je ohraničena třemi kopci. Tento projekt se zabývá rozvojem jednoho z nich. Specifickou prací s městskou krajinou zapojuji nynější periferii zpět do města a nechávám vyniknout ojedinělou technickou památku - Libeňský plynojem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.