Závěrečné práce

HAVLÍČKŮV BROD

Bockschneiderová Vladěna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt se zabývá Haberskou stezkou, probíhající na území Havlíčkova Brodu. V historii určila vznik města, dnes je napůl zapomenutou historií, pěšinou, ulicí, silnicí bez kontinuity. Centrické město má v sobě vztažený kříž. Východo-západní osou prostoru je řeka Sázava, severo-jižní osou je Haberská stezka a bodem křížení je BROD – neviditelná stopa pod vodou v korytu řeky. Na linii stezky vznikají důležité body veřejného života, definující základní identitu města. Města které vzniklo díky potřebě přebrodit řeku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.