Diplomové práce

SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE

Klapalová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve tyto lokality analyzuje a poté popisuje jednotlivé principy a postupy vedoucí k vytvoření urbanistických a revitalizačních zásahů. Tématem práce je hledání způsobu přiměřeného zastavění a zkompaktnění této čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.