Závěrečné práce

Městský dům na Vítězném náměstí v Dejvicích

Bc. Jiří Kacíř

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhovaná budova zastavuje obloukovou parcelu na Vítězném náměstí, uzavírá městský blok a přispívá k dotvoření původní urbanistické koncepce místa. V parteru budovy se nachází komerční prostory, jeho koncepce zpřístupňuje veřejnosti i vnitroblok. Ve vyšších podlažích jsou kancelářské prostory. Konstrukce budovy je navržena jako kompozitní dřevobetonová.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.