Závěrečné práce

Vysokoškolské koleje

Bc. Matěj Hunal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout vysokoškolské koleje na parcelu pod Emauzským klášterem. Cílem bylo nalezení ideální formy pro tento typ náplně. Projekt se skládá z ubytování pro studenty, doplňujících provozů a posluchárny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.