Závěrečné práce

KLATOVY

Pflugová Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se věnuje rehabilitaci města Klatovy hledáním ideálního strategického plánu pro jeho největší transformační území nacházející se mezi železniční tratí a korytem Drnového potoka, které je v současnosti největší slabinou, ale zároveň potenciálem města. Práce si klade za cíl posílit vzájemné vazby v širším měřítku města a upevnit intenzitu obrazu místa. V detailnějším měřítku se práce věnuje návrhu hlavního těžiště transformačního území, v popředí s novou železniční zastávkou a obchodním domem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.