Závěrečné práce

ŘÍČNÍ OSTROV BEROUN

Pokojová Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Architektonicko-urbanistické řešení revitalizace území říčního ostrova v Berouně o celkové ploše území 9,8 ha. Práce vytváří územní generel pro celkovou novou koncepci ostrova jako kulturně – sportovní oázy uprostřed města. Nově navržený urbanismus je rozpracován až do podrobnosti půdorysů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.