Závěrečné práce

RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

Martin Houska

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh nové budovy úřadu práce a radnice Prahy 5, které jsou v současné době roztroušené po městské části. Objekt umisťuji do prostoru současného autobusového nádraží Na Knížecí. Umístěním budovy nově definovaji prostorové vztahy v okolí a vytvářím přehledné městské prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.