Závěrečné práce

KUTNÁ HORA - DOPLŇOVÁNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY

Tomáš Kubelka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové? práce je ideové doplnění městské struktury Kutné Hory. Středně velká města se rozrůstají novou výstavbou prakticky pouze do krajiny. Jsou už tato města dokončená? Hlavním cílem je odhalit rezervy městské struktury, pokusit se přinést novou kvalitu a případně kapacitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.