Závěrečné práce

DOSTAVBA BLOKU V KRNOVĚ

Dolanská Denisa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá dostavbou městského bloku v centru Krnova. Práce je zaměřená na přestavbu bývalé továrny Soukenické společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.