Závěrečné práce

DOSTAVBA BLOKU NA NÁMĚSTÍ MINORITŮ V KRNOVĚ

Kejdanová Pavla

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá novou podobou náměstí Minoritů, které se nachází v historickém centru Krnova. Do historického centra jsou navrhovány nové funkce s ohledem na jeho budoucí vývoj nastíněný projekty a soutěžemi, které na území města proběhly v letech 2018-2019. Hlavním cílem práce je zahuštění a oživení centra města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.