Závěrečné práce

OBNOVA HRUBOSKALSKÉHO PIVOVARU

Sokolář Ondřej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší obnovu hruboskalského pivovaru a hledá nové funkční využití zchátralého, památkově cenného objektu. Zabývá se zkvalitněním veřejného prostranství a snaží se přitáhnout do areálu veřejné děje. Práce v úvodní části popisuje obecně stavební druh pivovarů, dále se zaměřuje na dokumentaci a zhodnocení stávajícího stavu objektu, a nakonec obsahuje prezentaci návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.