Diplomové práce

LETIŠTĚ

Melter Oto

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Technika v krajině. Návrh aeroklubového letiště v blízkosti Pelhřimova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.