Diplomové práce

OBEC CHÝSTOVICE

Hunal Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá budoucím vývojem obce Chýstovice. Otevírá otázky, kterými se současné vedení obce zaobírá, či by se mohlo jimi v budoucnu zabývat. Práce vytipovává potenciální místa k budoucímu rozvoji (transformaci), zároveň přináší názor na možné nové řešení, které prokazuje návrhem dvou objektů různých funkcí přinášející nový vhled do stávající situace. Práce je doplněna o sborník výběru zdařilých realizací týkajících se venkovské zástavby podobného měřítka a přístupu ke venkovské krajinné tvorbě, který by mohl sloužit jako inspirace pro vedení obcí podobného typu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.