Závěrečné práce

BUDĚJOVICKÁ

Vicherek Kryštof

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá pražskou lokalitou Budějovická ohraničenou ulicemi Olbrachtova – Antala Staška – Budějovická – Poláčkova. Nejdříve se věnuje analytickému rozboru ve velkém i středním měřítku a poté přechází v návrh. V určeném území řeším veřejný prostor reorganizaci funkčního uspořádání a doplňuji do něj potřebné budovy. Jedná se o parkovací dům, rozšíření městského úřadu a zejména kulturní a komunitní centrum, které se stává těžištěm projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.