Diplomové práce

DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ

Vendula Bažová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dostavba a ucelení městského bloku definovaného ulicemi Olbrichova, Čapkova, Olomoucká a náměstím Republiky v Opavě. Dostavovanými objekty jsou bytové domy a hotel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.