Závěrečné práce

HORŮV MLÝN

Metenko Yana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej prace je rekonštrukcia Horoveho mlyna. Návrh sa zao-berá obnovou chátrajúcej technickej pamiatky v lukratívnom prostredí prí-rodnej rezervácie Prokopskeho údolia. Cieľom návrhu je sprístupnenie areálu pre širokú verejnosť vďaka zvolenému stavebnému programu pre-meny mlyna na kultúrne a vzdelávacie centrum s dôrazom sa históriu ob-jektu, o ktorej dosvedčuje obnovený náhon s mlynským kolesom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.