Závěrečné práce

NÁVAZNOST MĚSTSKÉ STRUKTURY TÁBORA

Mareš Štěpán

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova nefungujících vazeb v urbánní struktuře města Tábor a vazeb mezi městem a krajinou. Dále prověření způsobu, zda je možné zabránit rozpínání města do krajiny. Projekt hledá klíč k řešení problémů v principech, podle kterých město vznikalo. Popisuje dvě soustavy města, systém údolí a systém cest. Hledá problematická místa těchto systémů a část prověřuje návrhem

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.