Závěrečné práce

Prostor mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka

Bc. Pavlína Sasínková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V hustě zastavěné čtvrti pražského Smíchova nalezneme prostor, který svým charakterem připomíná spíše měsíční krajinu, jehož středem prochází mimoúrovňová silniční stavba, která propojuje Strahovský tunel a tunel Mrázovka, od níž si okolní stavby drží uctivý odstup. Mým návrhem se snažím tuto barieru v území co nejvíce potlačit, městem obrůst zmíněný most a doplnit městskou strukturu až tam kam je to možné, současně využít i zdánlivě méně využitelných prostor pod silničním mostem. Návrh zahrnuje tři budovy každou s jinou funkcí (multikulturní centrum, sportovní centrum a národní filmový archiv) k nimž patří i podzemní parkoviště a jež jsou propojeny ve výšce 5 nadzemního podlaží pěším mostem. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.