Závěrečné práce

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY - FLORENC

Říhová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je nové definování a posílení Florence, dopravního centra nejen pro Karlín. Doplnění struktury města a vytvoření nového veřejného prostoru. Řešené území je parcela definována ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici a Za Poříčskou bránou. V současné době na něm stojí Billa a severní vestibul metra pro trasy metra B a C.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.