Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha-Libuš

Blana Ján

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání funkci bytové a komerční. Cílem práce je dopracování studie z předchozího semestru do existujícího odpovídající dokumentací pro stavební povolení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.