Diplomové práce

REHABILITACE TTTM SAPY

Huong Thu

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá transformací a zapojením obchodního centra TTTM Sapy, které se nachází na území areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze, do okolní struktury. A nastiňuje podmínky pro další rozvoj okolního území. Cílem návrhu je vytvoření vize polyfunkční městské lokality s akcentem na multikulturalitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.