Diplomové práce

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLIAČ

Turčanová Terézia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh novostavby Základní umělecké školy Sliač na pozemku původní budovy, která byla vyhodnocena jako nevyhovující. Návrh reaguje na daný kontext svou hmotou i stavebním programem. Ten je znatelně rozšířený o další prostory, čímž je posílen předpoklad kvalitního průběhu výuky ve všech oborech. Forma architektonického ztvárnění budovy zároveň vytváří z přilehlé školní zahrady intimní prostor, který se stavbou komunikuje a stává se její galerií. Součástí návrhu je i řešení veřejného předprostoru budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.