Diplomové práce

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH

Dominika Kovandová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tema pamatniku tri odboju reaguje na mimoradnou situaci, kdy celou moderni historii Ceskoslovenske i Ceske republiky lze cist prostrednictvim osudu jedne selske rodiny a jejich souputniku. Navrh se zabývá obnovou rodinného statku jako mista uchovani pameti pripominajicimu podminky vzniku a zivota tri odboju. Hlavním smyslem bylo vytvoreni dustojneho prostoru, ktery umozni seznameni mlade generace i verejnosti s casti nasi historie, a zaroven prostredi podnecujicimu k vzdelavani a premysleni o vyznamu pojmu jako je svoboda, vlastenectvi, narodni hrdost, identita, smrt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.