Závěrečné práce

KONCERTNÍ SÍŇ - PODPORA KULTURY V REGIONU

Matěj Smola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem a správným umístěním nové koncertní síně v Plzni. Práce vychází z průzkumu stávajících podmínek působení symfonických orchestrů (filharmonií) v regionech České republiky. Návrh se inspiruje konkrétními podmínkami vybraného místa a města, navazuje na městskou strukturu, dotváří ji, a zvyšuje atraktivitu okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.